Akreditovaná kalibrační laboratoř

Metrologická laboratoř MSP-GLOBAL Frýdek Místek je akreditovaná kalibrační laboratoř s rozšířenou nabídkou sortimentu nadstandardních, doplňkových a sekundárních služeb v oboru praktické i legální metrologie.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286

s rozšířenou nabídkou sortimentu nadstandardních, doplňkových a sekundárních služeb v oboru praktické i legální metrologie.

Nabízené služby řeší problematiku zavedení metrologie v organizacích, kalibraci měřidel i další doplňkové a nadstandardní služby s touto činností přímo spojené.

  • zavedení metrologie v organizacích

  • kalibrace měřidel

  • kalibrace ve výrobním procesu

Naše dlouholeté zkušenosti s aplikací metrologie v systému řízení jakosti dle standardů řady ISO 9000 a ČSN EN ISO17025 jsou firmám kdykoliv k dispozici a pomohou ulehčit cestu k získání certifikátu dle těchto norem.

Samotná kalibrace pak může být doplněna o další služby a legalizace. Provedená práce je vždy podpořena předáním všech potřebných dokumentů.

V nabídce najdete i možnost obhajoby naší provedené práce při auditech Vaší organizace za účasti zástupců naší firmy.

Stále více žádaná je akreditovaně provedená kalibrace přímo v technologii objednatele, což nepochybně šetří čas a finanční prostředky vlastníků daných měřidel.
Na požádáni jsou kdykoliv v průběhu roku k dispozici pro naše zákazníky doplňkové programy, například pravidelné semináře, poradenství a školení.

Informace na těchto stránkách byly aktualizovány k 22.4.2016.