Kalibrace

Kalibrace Frýdek Místek

V MSP-GLOBAL zajišťujeme pro své zákazníky kalibrace měřidel a etalonů. Udržujeme nejvyšší kvalitu kalibrace a jsme schopni provádět kalibraci měřidel a cejchování jak v naší akreditované laboratoři, tak na místě u zákazníka.

Kalibrace Frýdek Místek

Kalibrace měřidel

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace měřidel na základě “Osvědčení o akreditaci” vydaného Českým institutem pro akreditaci, případně na základě využití § 5, odstavce 6, zákona 505/1990 Sb. v platném změní, s prokázáním návazností na etalonáž České republiky. Akreditovaně provádíme kalibrace v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci – viz oddělení Oprávnění.

Kalibrace v oborech

  • tlak
  • teplota
  • hmotnost
  • délka
  • elektrické veličiny
  • pH
  • vodivost

Kalibrace přímo ve výrobních procesech

Kalibrace je možno ve většině případů provádět přímo na místě, což šetří čas a další finanční výdaje objednatele.

Ke kalibracím nabízíme realizaci konfirmace měřicích smyček, včetně kalibrace měřidel přímo ve výrobních procesech.

Při předem dohodnutém termínu jsme schopni zkrátit dodací lhůty kalibrací na minimum.