Oprávnění

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace pracovních měřidel na základě Osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, nebo na základě využití par.5, odst.6 zákona 505/90 ve znění novely 119/2000 Sb. a 137/2002 Sb. s prokázáním návazností na etalonáže ČR.

Platnost všech osvědčení a certifikátů je řádně prodlužována ve stanovených lhůtách.

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č.2286 – list č.1 – VYTISKNOUT

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č.2286 – list č.2 – VYTISKNOUT

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č.2286 – list č.3 – VYTISKNOUT

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř č.2286 – list č.4 – VYTISKNOUT

Certificate of Accreditation – VYTISKNOUT

Výpis z obchodního rejstříku – VYTISKNOUT

Osvědčení o registraci u finančního úřadu – VYTISKNOUT

Certifikát způsobilosti “Metrolog II. stupně” v oboru elektrické veličiny

Osvědčení k provádění kalibrace odporových teploměrů – VYTISKNOUT

Osvědčení k provádění kalibrace deformačních tlakoměrů – VYTISKNOUT

Potvrzení o absolvování kurzu – Kalibrace a mezilhůtová kontrola elektrických měřicích přístrojů – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v dvoustranném mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru teploty – odporové teploměry – VYTISKNOUT

Osvědčení k provádění kalibrace termoelektrických článků – VYTISKNOUT

Osvědčení k provádění kalibrace deformačních a digitálních tlakoměrů a převodníků tlaku s elektrickým výstupem – VYTISKNOUT

Osvědčení-úspěšné absolvování kurzu Auditor jakosti – VYTISKNOUT

Osvědčení – dílenská měření II – VYTISKNOUT

Osvědčení – kalibrace vah – VYTISKNOUT

Osvědčení – kalibrace vah – VYTISKNOUT

Osvědčení – stanovení nejistot při měřeních – VYTISKNOUT

Osvědčení – kalibrace číslicových tlakoměrů – VYTISKNOUT

Osvědčení k provádění kalibrace deformačních a digitálních tlakoměrů a převodníků tlaku s elektrickým výstupem – VYTISKNOUT

Certifikát způsobilosti – VYTISKNOUT

Osvědčení o absolvování nadstavbového postgraduálního studia – VYTISKNOUT

Osvědčení o absolvování nadstavbového postgraduálního studia – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v dvoustranném mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru tlaku – deformační tlakoměry – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v dvoustranném mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru hmotnosti – váhy s neautomatickou činností – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v dvoustranném mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru teplota – termoelektrické články – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v dvoustranném mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru mechanických veličin – váhy – VYTISKNOUT

Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek – Měření v oboru tlaku – číslicové tlakoměry – VYTISKNOUT