Reference

 • Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.

  Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.

  Lektor firmy MSP Global, Petr Štefek, spolupracuje s Domem techniky Ostrava, spol. s r.o., při organizaci a pořádání vzdělávacích a výcvikových kurzů. Působí jako lektor v kurzech Metrologie v systému jakosti a Manažer jakosti, které připravují kvalifikované metrology pro firemní systém managementu.
  Lucie Schupkeová Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.
 • Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.

  Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.

  Naše společnost, Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., spolupracuje s firmou MSP-GLOBAL, s.r.o., již od roku 1999. Během této doby jsme se setkali - k naší spokojenosti - pouze se vstřícností, věcností a ochotou. A i do budoucna hodláme využívat v oblasti metrologie služeb této firmy.
  Jaroslav Beneš Metrolog společnosti Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
 • MASSAG a.s.

  MASSAG a.s.

  S prací metrologů společnosti MSP-GLOBAL jsem byl po celou dobu působení v MODEL OBALY a.s. maximálně spokojen, zejména v oblasti odbornosti, výborné komunikace a přizpůsobení se termínovým požadavkům zadavatele metrologických prací. O tom, že jsem byl s jejich službami spokojen, svědčí i to, že stejnou firmu využívám ke své plné spokojenosti i ve své současné funkci ředitele úseku řízení jakosti MASSAG a.s. Bílovec.
  ing. Břetislav Šimeček ředitel úseku řízení jakosti MASSAG a.s. Bílovec
 • Olma a.s.

  Olma a.s.

  Metrologická firma MSP Global vykonala v naší společnosti velký kus práce při zavádění systému řízení měřicího, zkušebního a kontrolního zařízení. V časové tísni při přípravě společnosti k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:1995 nás firma MSP Global spolehlivě připravila k certifikačnímu auditu a zástupci firmy se zúčastnili vlastního auditu, který proběhl naprosto bez připomínek. Rovněž další spolupráce s firmou MSP Global splňuje naše požadavky na metrologickou společnost.
  Přeji hodně spokojených zákazníků Libuše Cikánková Olma a.s., Olomouc
 • Kraft Foods CZ s.r.o.

  Kraft Foods CZ s.r.o.

  S firmou MSP GLOBAL spolupracujeme již od roku 1997. Provádí pro nás metrologické služby takzvaně "na klíč" k naší naprosté spokojenosti. Důkazem může být i to, že s jejich aktivní spoluúčastí jsme prošli certifikačním auditem a několika dohledovými i recertifikačními audity podle normy ISO 9002 bez jakýchkoli problémů.
  Eva Peluhová Kraft Foods CZ s.r.o., provozovna Valašské Meziříčí
 • RADEGAST a.s.

  RADEGAST a.s.

  V naší společnosti působí firma MSP Global od roku 1995. Od tohoto roku je Pivovar RADEGAST a.s. rovněž certifikován pro systém jakosti dle ISO 9002 a od roku 1999 environmentálním systémem řízení dle ISO 14001. Jelikož jsme byli průkopníky v získávání těchto certifikací v pivním průmyslu v České republice, nebyla cesta k jejich získání vždy jednoduchá. Díky firmě MSP Global se vždy podařilo zajistit a prokázat kvalitní metrologické zabezpečení měřicích zařízení a dobrá spolupráce s pracovníky této firmy trvá úspěšně dodnes.
  Martin Gajdáček metrolog Pivovaru RADEGAST a.s.
 • Model Obaly a.s.

  Model Obaly a.s.

  MSP-GLOBAL s.r.o. zajišťuje pro a.s. MODEL OBALY metrologické služby. Obě firmy spolupracují od doby, kdy jsme v MODEL OBALY začali budovat systém jakosti dle norem ISO 9000 (v roce 1998 jsme byli certifikovaní dle ISO 9001:1994 a v roce 2001 dle ISO 9001:2000). MSP-GLOBAL zajišťuje metrologické služby komplexně – od evidence a značení měřidel, přes vedení a oznámení termínů příštích kalibrací až po kalibrace samotné, a pokud není v silách MSP-GLOBAL provést kalibraci, zajistí kalibraci externě (jedná se o speciální přístroje nebo obory měření). Služby MSP-GLOBAL jsou na takové úrovni, že systém řízení měřicích a monitorovacích zařízení obstál při auditech bez zjištěných neshod. Velmi si ceníme i účasti zástupce firmy MSP-GLOBAL při důležitých auditech, které jsou v MODEL OBALY prováděny ze strany certifikačních orgánů nebo významných zákazníků.
  Jaroslav Krbálek Model Obaly a.s. Těšínská 102 CZ-746 01 Opava
 • Nestlé

  Nestlé

  Firma MSP-Global působí ve společnosti Nestlé, závod ZORA Olomouc, od roku 1998. Jedná se o solidní, komunikativní a flexibilní firmu, která vždy vyhoví našim požadavkům. Poradenská i praktická činnost je na velmi vysoké úrovni.
  Pavlína Romsy metrolog závodu ZORA Olomouc