DALŠÍ ZÚČTOVATELNÉ POLOŽKY

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

DALŠÍ ZÚČTOVATELNÉ POLOŽKY
KL001Kalibrační list s výpočtem nejistotyks60.00
KL002Kalibrační list s výpočtem nejistoty (EN)ks200.00
KL003Kalibrační list s výpočtem nejistoty-délkaks30.00
KL004Kalibrační list s výpočtem nejistoty pro každý bod (3 body)ks110.00
KL005Kalibrační list s výpočtem nejistoty-akreditovaněks150.00
KL006Kopie kalibračního listu – jedna stránkaks30.00