Kalibrace
Poradenství

KALIBRACE MĚŘIDEL

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace měřidel na základě “Osvědčení o akreditaci” vydaného Českým institutem pro akreditaci, případně na základě využití § 5, odstavce 6, zákona 505/1990 Sb. v platném změní, s prokázáním návazností na etalonáž České republiky. Akreditovaně provádíme kalibrace v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci – viz oddělení Oprávnění.

Kalibrace v oborech:

tlak
teplota
hmotnost
délka
elektrické veličiny
pH
vodivost
moment síly
čas

Kalibrace přímo ve výrobních procesech:

Kalibrace je možno ve většině případů provádět přímo na místě, což šetří čas a další finanční výdaje objednatele.

Ke kalibracím nabízíme realizaci konfirmace měřicích smyček, včetně kalibrace měřidel přímo ve výrobních procesech.

Při předem dohodnutém termínu jsme schopni zkrátit dodací lhůty kalibrací na minimum.

KALIBRACE MĚŘIDEL - KOMPLEXNÍ DODÁVKY

zmapování měřící techniky

Stále více žádaná služba, která řeší metrologii organizace externě a zcela komplexním způsobem. Služba zahrnuje celkové zavedení a dlouhodobé udržování stavu metrologie dle mezinárodně uznávaných standartu. Tato varianta zahrnuje zmapování měřící techniky, vytvoření centrální evidence včetně označení všech položek kódem.
vytvoření centrální evidence
 
V celém období smluvního stavu zajišťujeme kalibrace a ověřování měřidel. Vámi stanovené lhůty kalibrací hlídá naše organizace, která metrologovi objednatele pravidelně předává veškerá zpracovaná data.
kalibrace měřidel a jejich ověřování
 
Kalibrace měřidel provádíme prostřednictvím naší akreditované laboratoře, v necelých pěti procentech kooperací.
zastupování při auditech v oblasti metrologie
 
Součásti této služby je rovněž osobní účast zástupců naší firmy při auditech v organizacích. Nezanedbatelnou výhodou této služby je rovněž rozdělení celoročních nákladů na oblast metrologie do rovnoměrných měsíčních splátek.

PORADENSTVÍ

Naši odborníci v oboru metrologie Vám vypracují jakýkoli materiál metrologické legislativy, například metodiky kalibrací, metrologické řády, a na Vaše přání Vás zastoupí při auditech v oblasti metrologie. Na zakázku Vám můžeme nabídnout vytvoření celého metrologického systému ve Vaší organizaci včetně evidence všech položek, který bude připraven pro audit dle norem řady řady ISO 9000 a ČSN EN ISO 17025:2018.