Kalibrace
Poradenství

  • KALIBRACE MĚŘIDEL

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace měřidel na základě “Osvědčení o akreditaci” vydaného Českým institutem pro akreditaci, případně na základě využití § 5, odstavce 6, zákona 505/1990 Sb. v platném změní, s prokázáním návazností na etalonáž České republiky. Akreditovaně provádíme kalibrace v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci – viz oddělení Oprávnění.

Kalibrace v oborech:

tlak
teplota
hmotnost
délka
elektrické veličiny
pH
vodivost
moment síly
čas

Kalibrace přímo ve výrobních procesech:

Kalibrace je možno ve většině případů provádět přímo na místě, což šetří čas a další finanční výdaje objednatele.

Ke kalibracím nabízíme realizaci konfirmace měřicích smyček, včetně kalibrace měřidel přímo ve výrobních procesech.

Při předem dohodnutém termínu jsme schopni zkrátit dodací lhůty kalibrací na minimum.

  • KALIBRACE MĚŘIDEL – KOMPLEXNÍ DODÁVKY

zmapování měřící techniky

Stále více žádaná služba, která řeší metrologii organizace externě a zcela komplexním způsobem. Služba zahrnuje celkové zavedení a dlouhodobé udržování stavu metrologie dle mezinárodně uznávaných standartu. Tato varianta zahrnuje zmapování měřící techniky, vytvoření centrální evidence včetně označení všech položek kódem.
vytvoření centrální evidence
 
V celém období smluvního stavu zajišťujeme kalibrace a ověřování měřidel. Vámi stanovené lhůty kalibrací hlídá naše organizace, která metrologovi objednatele pravidelně předává veškerá zpracovaná data.
kalibrace měřidel a jejich ověřování
 
Kalibrace měřidel provádíme prostřednictvím naší akreditované laboratoře, v necelých pěti procentech kooperací.
zastupování při auditech v oblasti metrologie
 
Součásti této služby je rovněž osobní účast zástupců naší firmy při auditech v organizacích. Nezanedbatelnou výhodou této služby je rovněž rozdělení celoročních nákladů na oblast metrologie do rovnoměrných měsíčních splátek.
  
  • PORADENSTVÍ

Naši odborníci v oboru metrologie Vám vypracují jakýkoli materiál metrologické legislativy, například metodiky kalibrací, metrologické řády, a na Vaše přání Vás zastoupí při auditech v oblasti metrologie. Na zakázku Vám můžeme nabídnout vytvoření celého metrologického systému ve Vaší organizaci včetně evidence všech položek, který bude připraven pro audit dle norem řady řady ISO 9000 a ČSN EN ISO 17025:2018.