Kalibrace

KALIBRACE MĚŘIDEL

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace měřidel na základě “Osvědčení o akreditaci”  vydaného Českým institutem pro akreditaci,  dle ČSN EN ISO/IEC 17025:20 18. Akreditovaně provádíme kalibrace v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci – viz oddělení Ke stažení.

Neakreditované kalibrace provádíme na základě využití § 5, odstavec 6, zákona 505/1990 Sb. v platném znění, s prokázáním návazností na etalonáž České republiky.

Akreditovaná kalibrace v oborech:

Neakreditovaná kalibrace v oborech:

PORADENSTVÍ

Naši odborníci v oboru metrologie Vám vypracují jakýkoli materiál metrologické legislativy, například metodiky kalibrací, metrologické řády, a na Vaše přání Vás zastoupí při auditech v oblasti metrologie. Na zakázku Vám můžeme nabídnout vytvoření celého metrologického systému ve Vaší organizaci včetně evidence všech položek, který bude připraven pro audit dle norem řady řady ISO 9000 a ČSN EN ISO 17025:2018.