PŘÍPLATKY

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍPLATKY
PŘ001Sleva kalibrace nad 30 ks. měřidel stejného druhu – 10%ks-3000.00
PŘ002Kalibrace u zákazníka +20%ks30000.00
PŘ003Kalibrace do 48 hodin (dle předchozí dohody) +20%ks3000.00
PŘ004Kalibrace do 24 hodin (dle předchozí dohody) +50%ks3000.00
PŘ005Práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu +25%ks3000.00
PŘ006Práce v odpoledních hodinách +20%ks3000.00