Služby

SLUŽBY

Naše kalibrační laboratoř MSP-GLOBAL s.r.o. je společnost poskytující metrologické služby jak v naší laboratoři, tak i v místě zákazníka.

Kalibrace přímo ve výrobních procesech:

Kalibrace je možno ve většině případů provádět přímo na místě, což šetří čas a další finanční výdaje objednatele.

Ke kalibracím nabízíme realizaci konfirmace měřicích smyček, včetně kalibrace měřidel přímo ve výrobních procesech.

Při předem dohodnutém termínu jsme schopni zkrátit dodací lhůty kalibrací na minimum.

KALIBRACE MĚŘIDEL - KOMPLEXNÍ DODÁVKY

  • zmapování měřící techniky
Stále více žádaná služba, která řeší metrologii organizace externě a zcela komplexním způsobem. Služba zahrnuje celkové zavedení a dlouhodobé udržování stavu metrologie dle mezinárodně uznávaných standartu. Tato varianta zahrnuje zmapování měřící techniky, vytvoření centrální evidence včetně označení všech položek kódem.
 
  • vytvoření centrální evidence
V celém období smluvního stavu zajišťujeme kalibrace a ověřování měřidel. Vámi stanovené lhůty kalibrací hlídá naše organizace, která metrologovi objednatele pravidelně předává veškerá zpracovaná data.
 
  • kalibrace měřidel a jejich ověřování
Kalibrace měřidel provádíme prostřednictvím naší akreditované laboratoře, v necelých pěti procentech kooperací.
 
  • zastupování při auditech v oblasti metrologie
Součásti této služby je rovněž osobní účast zástupců naší firmy při auditech v organizacích. Nezanedbatelnou výhodou této služby je rovněž rozdělení celoročních nákladů na oblast metrologie do rovnoměrných měsíčních splátek.