Vzdělávání

Na požádáni jsou kdykoliv v průběhu roku k dispozici pro naše zákazníky doplňkové programy, například pravidelné semináře, poradenství a školení. Zde se dozvíte pro koho jsou určeny tyto vzdělávací semináře a také probíraná témata na nich.

Účastnící vzdělávacích seminářů:

 • jsou informováni o novele zákona 505/90 Sb. v platném znění
 • mají informace o důležitosti funkce metrologie v systému jakosti a její praktické používání
 • mají zopakovány principy řízení metrologie v malých, středních i velkých organizacích
 • jsou seznámeni s novými požadavky na kalibrace dle ČSN EN ISO 17025 včetně používání nejistot
 • mají informace o možnostech dalšího vzdělávání v oboru metrologie
 • jsou seznámeni s praktickou aplikací normy ISO 10012 – konfirmační systém
 • uvidí praktické ukázky moderních kalibrací přímo u zákazníka
 • načerpají další zkušenosti z auditů zaměřených na metrologii v podání řídících pracovníků známých firem
 
Probíraná témata:
 • legistlativa metrologie v ČR, změna zákonů a problematika baleného zboží
 • praktické použití metrologie v systému jakosti
 • řízení metrologie v organizacích, kompetence a povinnosti
 • metrologický řád a časté nedostatky při jeho tvorbě
 • kalibrace vlastní, nebo nakoupená? – požadavky na kalibrace ze strany žadatele
 • význam nejistot a jejich použití v praximetrologické vzdělání v ČR, možnosti
 • údržba měřidel a skladování, kalibrace skladových položek
 • aplikace normy ISO 10012 – konfirmace v procesu výroby
 • možnosti rozdělení, značení a kategorizace měřidel
 • zkušenosti z auditů, nedostatky v metrologii očima auditorů
 • ukázky modernizace praktických kalibrací s možností provedení úkonů na místě u žadatele